Sambavam Trailer

  Our Third Short Film Trailer From Guys Creativity

  Titled ” Sambavam – Happens Everywhere ”

  Cast Details – Mohan Raj, Selvaraj, Karthik
  Direction – Vijay Kumar
  Story, Screenplay – Vijay Kumar, Mohan Raj and Sriram Vignesh
  Cinematography – Sandeep Navamani
  Editing – Sandeep Navamani and Sriram Vignesh
  Assistant Direction – Mohan Raj and Sriram Vignesh
  Music – Sriram Vignesh
  Special Thanks to – Online Cinema Talkies, Shiva Kumar(SULUR), Sithan Engira Pithan Karthik.