Sudhu Tomari An Unending Love Story

  Sudhu Tomari An Unending Love Story 2013 Official Trailer
  a bengali telefilm about love. Rajkumar And Priyanka Acted Sudhu Tomari.
  Cast : Rajkumar Patra, Priyanka Saha, Raj.s Giri, Manaronjan Jana, Manisha Dutta, Soma Adhikari, Gopal, Avishek, Sanjay Pal, Vijay Yadav, Aloke Singha, Spcl Guest – Rocky Patra

  CREWDETAILS:
  Cast : Rajkumar Patra – Raja,
  Priyanka Saha- Sawanty,
  Raj.s Giri – Rohit,
  Manaronjan Jana – Ajit Chatterji,
  Manisha Dutta – Mitali,
  Soma Adhikari – Shila,
  Gopal – Rudra,
  Avishek – Avik,
  Sanjay Pal – Monty,
  Vijay Yadav – Shiva,
  Aloke Singha – Shankar,
  Spcl Guest – Rocky Patra – Rockor