Turn Trailer

    हा माझा थोडासा दक्षिणात्य चित्रपट शैली कडे वळणारा प्रयोग असून …
    या लघुपटात “से द ब्यांड ” चा “गच्चीवरून” हे गीत देखील चित्रित केलाय….

    -Adil Noor Shaikh